Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2204 30 98 Moszcz gronowy niesfermentowany, niezagęszczony, o gęstości > 1,33 g/cm³ w 20 °C, i o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu <= 1% obj., ale > 0,5% obj. (z wył. moszczu gronowego, którego fermentacja została zatrzymana przez dodanie alkoholu)

Kod CN 2204 30 98 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN