Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

3004 90 00 Leki złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych, lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej (z wył. zawierających antybiotyki, hormony lub steroidy stosowane jako hormony, alkaloidy, prowitaminy, witaminy, ich pochodne lub antymalaryczne substancje czynne)

Kod CN 3004 90 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN