Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

3504 00 90 Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany, nawet chromowany (z wył. koncentratów białka mleka, zawierających, w przeliczeniu na suchą substancję > 85% masy białek)

Kod CN 3504 00 90 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN