Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

4823 90 40 Papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod CN 4823 90 40 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN