Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

5407 69 90 Tkaniny z przędzy zawierającej >= 85% masy mieszaniny włókien ciągłych poliestrowych teksturowanych i nieteksturowanych, włącznie z przędzą jednowłóknową, o masie liniowej >= 67 decyteksów i o wymiarze przekroju poprzecznego <= 1 mm, barwione, z przędz o różnych barwach lub zadrukowane

Kod CN 5407 69 90 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN