Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

5911 90 99 Wyroby i artykuły z materiałów włókienniczych, do zastosowań technicznych, wymienione w uwadze 7 do działu 59, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod CN 5911 90 99 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN