Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8408 20 57 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne), do napędu pojazdów objętych działem 87, o mocy > 100 kW, ale <= 200 kW (z wył. silników objętych podpozycją 8408 20 10 i do kołowych ciągników rolniczych i leśnych)

Kod CN 8408 20 57 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN