Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8504 31 21 Transformatory pomiarowe o mocy wyjściowej <= 1 kVA, do pomiaru napięcia

Kod CN 8504 31 21 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN