Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8606 91 80 Wagony towarowe, kolejowe lub tramwajowe, kryte i zamknięte (z wył. specjalnie skonstruowanych do przewozu substancji wysoko radioaktywnych, cystern i temu podobnych oraz wagonów towarowych samowyładowczych)

Kod CN 8606 91 80 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN