Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8903 92 99 Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym, wypoczynkowe lub sportowe, o długości > 7,5 m (z wył. pełnomorskich)

Kod CN 8903 92 99 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN