Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

02.20.12.0 Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 02.20.12.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU