Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

17.12.33.0 Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 17.12.33.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU