Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

20.14.2 ALKOHOLE, FENOLE, FENOLOALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE; ALKOHOLE TŁUSZCZOWE PRZEMYSŁOWE

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU