Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

28.11.21.0 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 28.11.21.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU