Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

30.92.10.0 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery bezsilnikowe, z wyłączeniem części i akcesoriów

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 30.92.10.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU