Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

42 BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU