Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

45.11.39 Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, gdzie indziej niesklasyfikowana

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU