Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

50.40.14 Transport wodny śródlądowy towarów w kontenerach

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU