Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

64.99.1 POZOSTAŁE USŁUGI FINANSOWE (Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH), GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU