Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

96.0 POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE DLA LUDNOŚCI

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU