Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

0102 21 90 Bydło hodowlane czystorasowe (z wył. jałówek i krów)

Kod CN 0102 21 90 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN