Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

0401 20 99 Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu > 3 % masy, ale <= 6 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (z wył. w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 2 litrów)

Kod CN 0401 20 99 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN