Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

0401 50 39 Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu > 21% masy, ale <= 45 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (z wył. w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 2 litrów)

Kod CN 0401 50 39 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN