Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2204 10 91 Asti spumante, z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)

Kod CN 2204 10 91 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN