Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2505 90 00 Piaski naturalne wszystkich rodzajów, nawet barwione (z wył. piasków krzemionkowych i piasków kwarcowych, piasków złoto- i platynonośnych, piasków: cyrkonu, ilmenitu, monacytu, piasków bitumicznych

Kod CN 2505 90 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN