Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2529 30 00 Leucyt, nefelin i sjenit nefelinowy

Kod CN 2529 30 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN