Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2713 90 Pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (z wył. koksu naftowego i bitumu naftowego)

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN