Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2825 50 00 Tlenki i wodorotlenki miedzi

Kod CN 2825 50 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN