Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2908 92 00 4,6-Dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) i jego sole

Kod CN 2908 92 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN