Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2909 30 35 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenoksy)etan do produkcji terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS)

Kod CN 2909 30 35 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN