Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2937 19 00 Hormony polipeptydowe, hormony proteinowe i hormony glikoproteinowe, ich pochodne i analogi strukturalne, stosowane głównie jako hormony (z wył. somatotropiny, jej pochodnych i analogów strukturalnych, i insuliny i jej soli)

Kod CN 2937 19 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN