Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

3004 49 00 Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów lub steroidów stosowanych jako hormony, lub antybiotyków, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej (z wył. zawierających efedrynę, pseudoefedrynę (INN), norefedrynę lub ich sole)

Kod CN 3004 49 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN