Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

3921 13 10 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z elastycznych komórkowych poliuretanów, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na prostokąty lub kwadraty (z wył. wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918, i sterylnych chirurgicznych lub dentystycznych środków zapobiegających powstawaniu zrostów, objętych pozycją 3006 10 30)

Kod CN 3921 13 10 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN