Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

4009 41 00 Przewody, rury i węże, z gumy, innej niż ebonit, wzmocnione lub inaczej połączone z materiałami innymi niż metal lub materiały włókiennicze, bez wyposażenia

Kod CN 4009 41 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN