Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

4802 54 00 Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziurkowane, w zwojach lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, dowolnego rozmiaru, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym w którym <= 10% masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien, o gramaturze < 40 g/m², gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod CN 4802 54 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN