Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

4802 56 20 Papier i tektura, niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziurkowane, w arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o długości jednego boku 297 mm i drugiego boku 210 mm (format A4), niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym, lub w którym <= 10% masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien, o gramaturze >= 40 g/m², ale < =150 g/m², gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod CN 4802 56 20 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN