Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

4802 58 Papier i tektura, niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziurkowane, w zwojach lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, dowolnego rozmiaru, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym, lub w którym <= 10% masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien, o gramaturze > 150 g/m², gdzie indziej niesklasyfikowane

Podrzędne kody CN

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN