Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

4810 Papier i tektura, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem (glinką białą) lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez, oraz bez żadnej innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o dowolnym wymiarze (z wył. wszystkich pozostałych powleczonych papierów i tektury)

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN