Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

5509 92 00 Przędza zawierająca głównie, ale < 85% masy włókien odcinkowych syntetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną (z wył. nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej i przędzy z włókien odcinkowych poliestrowych, akrylowych lub modakrylowych)

Kod CN 5509 92 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Nomenklatura scalona (CN) jest usystematyzowaną klasyfikacją towarów wykorzystywaną w Unii Europejskiej. Obejmuje m.in. kod 5509 92 00. Rozszerza również Zharmonizowany System Oznaczania Towarów (Harmonized System HS) wykorzystywany w większości krajów na całym świecie. Służy przede wszystkim do określenia wspólnej taryfy celnej w krajach UE. Składa się z ośmiu cyfr.

Polska Klasyfikacja Towarów i Usług jest to natomiast system klasyfikacji wyrobów i usług określnych. W takim katalogu produkty uporządkowane są względem sekcji, działów, grup, klas, kategorii, podkategorii i pozycji.

Sprawdź inne kody CN