Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

5911 40 00 Materiały filtracyjne, w rodzaju stosowanych w prasach olejarskich lub podobnych, włącznie z tymi z włosów ludzkich

Kod CN 5911 40 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN