Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

6807 90 00 Artykuły z asfaltu lub podobnego materiału, np. bitumu naftowego lub paku węglowego (z wył. w rolkach)

Kod CN 6807 90 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN