Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

7102 Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone (z wył. nieoprawionych diamentów na płyty gramofonowe, obrobionych diamentów, nadających się do wykorzystania jako części mierników, instrumentów pomiarowych lub innych artykułów objętych działem 90)

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN