Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

7216 32 91 Dwuteowniki z równoległymi powierzchniami przylgowymi kołnierza, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości > 220 mm

Kod CN 7216 32 91 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Nomenklatura scalona (CN) jest usystematyzowaną klasyfikacją towarów wykorzystywaną w Unii Europejskiej. Obejmuje m.in. kod 7216 32 91. Rozszerza również Zharmonizowany System Oznaczania Towarów (Harmonized System HS) wykorzystywany w większości krajów na całym świecie. Służy przede wszystkim do określenia wspólnej taryfy celnej w krajach UE. Składa się z ośmiu cyfr.

Polska Klasyfikacja Towarów i Usług jest to natomiast system klasyfikacji wyrobów i usług określnych. W takim katalogu produkty uporządkowane są względem sekcji, działów, grup, klas, kategorii, podkategorii i pozycji.

Sprawdź inne kody CN