Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8419 89 Maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie, do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (inne niż urządzenia lub instalacje, w rodzaju stosowanych do celów domowych i z wył. pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją 8514)

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN