Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8421 22 00 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania napojów innych niż woda

Kod CN 8421 22 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN