Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8423 30 10 Wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej masy materiału do worka lub innego pojemnika, włączając wagi zbiornikowe, wykorzystujące elektroniczne środki do pomiaru mas

Kod CN 8423 30 10 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN