Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8426 Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, włączając linomostowe (z wył. z zamontowanymi kołami i dźwignic pojazdowych dla kolei); bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN