Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8527 21 20 Odbiorniki radiowe, nadające się do odbierania i dekodowania cyfrowych sygnałów radiowego systemu przekazywania danych (RDS), w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych, nadające się do pracy tylko z zewnętrznym źródłem energii, połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku, z laserowym systemem odczytu

Kod CN 8527 21 20 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN