Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8530 80 00 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulacyjne (z wył. dla ruchu kolejowego lub tramwajowego lub mechanicznych oraz elektromechanicznych urządzeń objętych pozycją 8608)

Kod CN 8530 80 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN