Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8533 Rezystory, włączając reostaty i potencjometry, (z wył. rezystorów grzejnych); ich części

Podrzędne kody CN

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN